IEK Монтажийн изоляци СМ

6,500₮

Үлдэгдэл:

Энэ нь цахилгаан кабелийг чиглэлд нэгтгэх, бэхэлгээ, утастай холбох, кабелийг үрэлт, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалттай. Спираль нь кабелийн суваг, металл тавиур, түгээлтийн шүүгээн доторх утсыг нарийн, найдвартай бэхлэх боломжийг олгодог.

Нэр төрөл

Гадна диаметр mm

   Дотор диаметр mm

      Урт mm

СМ-06-04

6

4

1000

25*40*2000

8

6

1000

25*60*2000

10

7,5

1000

40*40*2000

12

9

1000

60*60*2000

19

15

1000


тоо хэмжээ:
+ -

//