IEK Зөөврийн хүчдэл тогтворжуулагч 1фаз, 0-10кВА

Total QTY: 5994 Item QTY:

Өрхийн хэрэглээнд зориулагдсан зөөврийн электрон хүчдэл тогтворжуулагч. 220В, 50ГЦ


тоо хэмжээ:
+ -