IEK Гүйдлийн трансформатор ТТИ-85

45,000₮

Үлдэгдэл:

ТТИ серийн гүйдлийн трансформатор нь хувьсах гүйдлийн 0,66кВ хүчдэлтэй, 50Гц давтамжтай сүлжээнд хэмжүүрийн хэрэгслийн бүр төрлийн гүйдлийн хамгаалалтын хэлхээнд /гүйдлийн хамгаалалтаар тасрах тосон таслуурын таслах ороомог, автомат таслуурын таслах ороомог/-мэдээлэл дамжуулах үүргийг гүйцэтгэдэг.

Стандарт ГОСТ 7746

Техникийн нөхцөл ТУ 3414-001-18461115-2006

Техникийн үзүүлэлт:

Гүйдэл: 800 A / 5 А 
Нарийвчлал зэрэг: 0.5
Бүрэн чадал: 15 ВA
Ажиллах хүчдэл (max): 0,72 кВ
Давтамж: 50 Гц
Хамгаалалтын зэрэг: IP 20
Кабелийн диаметр (max) : 20 мм
Хүчдэл: 660 В


тоо хэмжээ:
+ -

//