IEK Хуваарилах самбар ЩУРн /ил суух

124,700₮

Үлдэгдэл:

ЩУРн  төрлийн самбаруудыг орон сууц ,олон нийтийн барилгын гэрэлтүүлэг болон хуваарилах самбарт түлхүү ашигладаг. 12-48 групптэйгээр үйлдвэрлэгддэг.

Нэр төрөл

Өндөр mm

Өргөн mm

Гүн mm

ЩУРн-1/12

395

310

165

ЩУРн-3/12

540

310

165

ЩУРн-3/30

540

490

165

ЩУРн-3/48

540

600

165

 

 


тоо хэмжээ:
+ -

//