IEK Самбар ЩУРВ /ДАЛД СУУХ

76,900₮

Үлдэгдэл:

ЩУРв  төрлийн самбаруудыг орон сууц ,олон нийтийн барилгын гэрэлтүүлэг болон хуваарилах самбарт түлхүү ашигладаг. 12-48 групптэйгээр үйлдвэрлэгддэг.

Нэр төрөл

Өндөр mm

Өргөн mm

Гүн mm

ЩУРв-1/12

480/435

320/275

165/170

ЩУРв-3/12

550/505

320/275

165/170

ЩУРв-3/30

550/505

500/455

165/170

ЩУРв-3/48

550/505

610/565

165/170


тоо хэмжээ:
+ -

//