IEK Самбар ЩРв /далд суух

82,400₮

Үлдэгдэл:

ЩРв  төрлийн самбаруудыг орон сууц ,олон нийтийн барилгын гэрэлтүүлэг болон удирдлагын самбарт түлхүү ашигладаг. 12-72 групптэйгээр үйлдвэрлэгддэг.

Нэр төрөл

Өндөр mm

Өргөн mm

Гүн mm

ЩРв-12

275/230

320/275

120/125

ЩРв-18

275/230

450/405

120/125

ЩРв-24

405/360

320/275

120/125

ЩРв-36

550/505

320/275

120/125

ЩРв-48

630/505

320/275

120/125

ЩРв-54

550/505

450/405

120/125

ЩРв-72

550/505

610/565

120/125


тоо хэмжээ:
+ -

//