IEK Модулийн контактор КМ 4Р

43,400₮

Үлдэгдэл:

Модулийн цахилгаан соронзон залгуур КМ контактор нь хувьсах 400В хүчдэлтэй , 50Гц давтамжтай сүлжээний орчинд 63А хүртэлх тавилтайгаар үйлдвэрлэгддэг. Контактуудыг мөнгөөр бүрж өгсөн нь халалтыг бууруулж өгсөн ба цахилгаан эрчим хүчний алдагдлыг багасгахад оршино. КМ нь дуу чимээ багатай.

КМ : 400В , 25А ,40А , 63А


тоо хэмжээ:
+ -