IEK дифф.автомат АВДТ-32

27,500₮

Үлдэгдэл:

ИЭК нэрийн дифференциал таслуур нь доорхи гурван төрлийн хамгаалалтийг хийнэ. 

Үүнд: 

1.Хэт ачаалалын хамгаалалт 

2.Богино холболтын ихсэх гүйдлийн хамгаалалт

3. Ялгаварлын гүйдлээс хамгаалах

Ийнхүү дифференциал таслуур нь өөр дээрээ ВА47, УЗО-ийн давхар ажиллагааг дангаараа гүйцэтгэх боломжтой юм. 


тоо хэмжээ:
+ -

//