IEK Цэнэг шавхагч ОПС-1 1фаз-4фаз

40,000₮

Үлдэгдэл:

ИЭК нэрийн  ОПС-1 хэт хүчдлийн хязгаарлагч  /цэнэг шавхагч/ нь аянгын нэргэлтээс үүдэлтэй хүчдлийн өсөлт, 1 болон 2 фазын богино залгаа, 1 фазын газардуулга, газартай харьцангуй багтаамжаас үүдэлтэй хүчдлийн ихсэлтийг газардуулах байгууламжруу шавхаж хэрэглэгч дээрхи хүчдлийг шугамын зөвшөөрөгдөх алдангийн хэмжээнд барихаар зориулагдсан. Цохилтын гүйдэлээс хамаарч ОПС-1 B,C,D гэж ангилладаг. 


тоо хэмжээ:
+ -

//