IEK Дифференциал автомат АД14

35,600₮

Үлдэгдэл:

АД14 дифференциал таслуур нь салгагчийн гүйдлийн хувьд 10мА, 30мА, 100мА, 300мА-н ялгаврын гүйдэл дээр ажиллах ба 6А-63А хэт ачаалал, богино холболтын ихсэх гүйдлээс хамгаалах 9-н тавилаар үйлдвэрлэгддэг.

  • Стандарт:                                      ГОСТ Р 5132761-99
  • Хэвийн хүчдэл:                             400В
  • Хэвийн гүйдэл:                             6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А,63А
  • Хэвийн дифференциал гүйдэл: 10мА, 30мА, 100мА, 300мА
  • Туйлийн тоо:                                 4
  • Ашиглах нөхцөл:                          УХЛ4
  • Хамгаалалтын зэрэг:                   IP20
  • Холбогдох утасны дээд хэмжээ: 25мм
  • Ажиллах температур:                  -25С +40С


тоо хэмжээ:
+ -

//