IEK лотки / Кабелийн тавиур битүү

13,900₮

Үлдэгдэл:

Кабелийн металл тавиурыг барилга байгууламж дотор цахилгаан, мэдээллийн кабель тавихад ашигладаг. Кабелийн металл тавиурыг барилгын дотор болон гадна талд цахилгаан кабель тавихад ашигладаг. TU 3449-001-57393508-2008 ба TR TS 004/2011 ба GOST R 52868 стандартын дагуу авах боломжтой. 

Нэр төрөл

    Өндөр mm

   Өргөн mm

      Урт mm

50*100*3000

50

50

3000

50*150*3000

50

100

3000

50*200*3000

50

150

3000

50*300*3000

50

200

3000

50*400*3000

50

300

3000


тоо хэмжээ:
+ -

//