КГ Орос кабель

3,100₮

Үлдэгдэл:

Хүчний кабель зөөлөн 2*2,5 - 3*35+1*10 хүртэл


тоо хэмжээ:
+ -