Орос кабель - КГ/зөөлөн/

3,800₮

Үлдэгдэл:

Хүчний кабель зөөлөн 2*2,5 - 3*35+1*10 хүртэл

Марк: Томск - КГ


тоо хэмжээ:
+ -

//