Holley DTSD545S ухаалаг тоолуур

660,000₮

Үлдэгдэл:

ESEP-10 Системд холбогдон ажиллах ухаалаг тоолуур юм.

- Uplink холболтонд GPRS/RF/PLC/G3 интерфэйс ашиглана.

- Reactive болон active чадал хэмжинэ.

- Downlink холболтонд PLC/RS485/Mbus интерфэйс ашиглана.

- DLMS протоколтой.

- GPRS/PLC модемоор ухаалаг системтэй холбогдоно.

- Өөр дээрэ таслалт, залгалтын релетэй.


тоо хэмжээ:
+ -

//