Хэрэв таны сонгосон бараа үйлдвэрийн ямар нэгэн гэмтэлтэй байвал Electromontaj-ийн зүгээс үнэ төлбөргүй солиж өгөх үүргэтэй. 

//