Бидний тухай


Интернэйшнэл Электрикал Инжинеринг Компани (ИЭК) нь ОХУ-ын цахилгааны инженирингийн үйлчилгээний хамгийн том, брэнд болсон үйлдвэрлэгч бөгөөд тус компанийн бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээг барилга байгууламж, үйлдвэрийн газрууд болон нийтийн ахуйн үйлчилгээнд өргөн хэрэглэж байна. Одоогоор ИЭК нь ОХУ-аас гадна хилийн чанадад үйлдвэрлэл үйлчилгээний цогцолбортой хөрөнгө оруулагч компани болоод байна. ИЭК-ийн салбарууд ОХУ, Молдав, Монгол улсуудад үйл ажиллагаа явуулж байна.


//